Doorlopende reisverzekering

Doorlopende Reisverzekering optimaal voor "kortere" wereldreis

Wanneer je korter dan 180 dagen maar langer dan 3 maanden op wereldreis gaat en je geen betaald werk gaat uitvoeren tijdens je wereldreis, is de doorlopende reisverzekering van Doorlopende Reisverzekering Optimaal Lang-op-reisverzekeringEuropeesche Verzekeringen met de Optimaal dekking de beste en goedkoopste verzekering voor je wereldreis.
Voor een premie van € 98,- (inclusief poliskosten en assurantiebelasting) ben je 180 dagen aaneengesloten verzekerd voor:
 • Personenhulp
 • Geneeskundige kosten 
 • Bagage
 • Geld
 • Rechtsbijstand
 • Werelddekking

De Doorlopende Reisverzekering Optimaal van Europeesche Verzekeringen biedt ook dekking tijdens de volgende activiteiten:
 • Vrijwilligerswerk
 • Bijzondere sporten
 • Stage als onderdeel van een voltijd studie 

Naast voornoemde dekkingen kun je deze complete  doorlopende reisverzekering voor je wereldreis ook nog uitbreiden met:
 • Annulering
 • Ongevallen
 • Skiën en snowboarden
 • Extra sportuitrusting
Doorlopende reisverzekering premie berekenen

Je wereldreis standaard al uitgebreid verzekerd

De Doorlopende Reisverzekering met Optimaal dekking van Europeesche Verzekeringen biedt je standaard al een zeer uitgebreide reisverzekering voor je wereldreis. Je bent 180 dagen lang aaneengesloten verzekerd voor de belangrijkste dekkingen en met een aantal aanvullende dekkingen kan je de verzekering helemaal op maat maken. De volgende dekkingen zijn standaard verzekerd wanneer je de Optimaal dekking afsluit:

Personenhulp

Met de dekking Personenhulp ben je goed verzekerd tijdens je wereldreis. Je bent verzekerd voor:
Hulp voor personen
De Europeesche Hulplijn verleend hulp bij:
 • ziekte, ongevallen of overlijden van jezelf of een andere verzekerde;
 • het toezenden van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen;
 • het overmaken van geld in noodgevallen.

Telefoonkosten
Je bent verzekerd voor telefoongesprekken die je hebt met de Europeesche Hulplijn en andere gevoerde telefoongesprekken die te maken hebben met een gebeurtenis.

Extra onvoorziene kosten
Je bent verzekerd voor schade die je lijdt:
 • door overlijden, ziekte of een ongeval van jezelf of een meereizende verzekerde;
 • door een onvoorzien langer verblijf in het buitenland;
 • voor het bijwonen van een begrafenis of crematie van een niet meereizende huisgenoot of familieleden in de 1e , 2e of 3e graad;
 • voor je terugkeer naar Nederland voor ernstige ziekte of ernstige verwonding door ongeval van een niet meereizende huisgenoot of familieleden in de 1e, 2e graad of 3e graad;
 • als je moet worden opgespoord, gered of geborgen.

Schade vakantieverblijf
Je bent verzekerd voor schade die je hebt veroorzaakt aan je vakantieverblijf.
Voor alle verzekerde bedragen check hier het volledige dekkingsoverzicht

Geneeskundige kosten

Bij deze dekking is het noodzakelijk dat je zelf een Nederlandse basiszorgverzekering hebt. Met deze dekking weet je zeker dat de kosten die jouw zorgverzekeraar niet vergoed toch zijn gedekt. Dit geldt niet voor kosten die jouw zorgverzekeraar niet vergoed omdat je je eigen risico vrijwillig hebt verhoogd. Om voor vergoeding van een behandeling tijdens een buitenlandse reis in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat de behandeling niet kan worden uitgesteld tot je terug bent in Nederland. De Europeesche Hulplijn kan je direct verwijzen naar artsen en ziekenhuizen in de buurt van je vakantiebestemming.

Wat krijg je vergoed?
Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de dekking waarvoor je kiest. Met de Optimaal dekking heb je de meest uitgebreide dekking.
Voor alle verzekerde bedragen check hier het volledige dekkingsoverzicht

Bagage

Je bent verzekerd voor diefstal, beschadiging en verlies van bagage en reisdocumenten. 
Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de dekking waarvoor je kiest. De Optimaal dekking biedt de meest uitgebreide dekking met een verzekerd bedrag van € 5.000,- maximaal. Klik hier voor alle verzekerde bedragen in het dekkingsoverzicht. De genoemde bedragen zijn in euro's en gelden per verzekerde per reis. Mocht dit anders zijn, dan staat dit erbij.
Voor alle verzekerde bedragen check hier het volledige dekkingsoverzicht

Geld

Met deze dekking ben je verzekerd voor diefstal, beschadiging en verlies van geld en cheques tijdens je vakantie. Als je de dekking geld hebt meeverzekerd, vergoedt Europeesche Verzekeringen maximaal € 500,- per verzekering per reis.

Rechtsbijstand

Met deze dekking ben je verzekerd voor rechtsbijstand bij:
 • Juridische meningsverschillen - deze moeten verband houden met een onder de reisverzekering verzekerde reis die je hebt afgelegd of nog gaat afleggen.
 • Verhaalsbijstand - als een ander aan jou persoonlijk, of aan jouw spullen, schade heeft toegebracht en daarvoor aansprakelijk is. DAS gaat dan de schade voor je verhalen op die ander.
 • Strafbijstand - in een tegen jou aangespannen strafzaak (maar niet als je opzettelijk of met een misdadige bedoeling de wet hebt overtreden of je niet aan fiscale voorschriften hebt gehouden).
 • Contractbijstand - als er juridische meningsverschillen zijn over de contracten die je in rechtstreeks verband met de reis hebt gesloten en er sprake is van een financieel belang van minimaal € 125,-.
 • Waarborgsom - voor het voorschieten van een waarborgsom die nodig is voor jouw vrijlating, voor de teruggave van jouw spullen, of om een beslag op jouw spullen op te heffen.

Wat krijg je vergoed?
Je krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat je hulpverlening krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de deskundigen van DAS. Hoeveel krijg je maximaal vergoed? Dat kun je zien in het dekkingsoverzicht. De genoemde bedragen zijn in euro's en gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.
Voor alle verzekerde bedragen check hier het volledige dekkingsoverzicht

Stel zelf je reisverzekering wereldreis samen

Wanneer je je nog beter wil verzekeren tijdens je wereldreis kan je er ook nog voor kiezen om je Doorlopende Reisverzekering met Optimaaldekking uit te breiden met de volgende dekkingen:

Annulering

Moet je onverwacht je vakantie afzeggen? Dan vergoedt deze dekking de kosten die je daarvoor maakt. Ook de reisdagen die je niet hebt kunnen gebruiken omdat je je reis noodgedwongen moest afbreken, krijg je vergoed.

Allrisk Annulering

Kies je voor de Allrisk Annulering? Dan mag je je reis annuleren of vroegtijdig afbreken wanneer je vindt dat je daar een goede reden voor hebt. Europeesche Verzekeringen vergoedt 75% van je annuleringskosten of van de afbrekingsvergoeding. Zelf neem je 25% voor je rekening. Je kunt géén beroep doen op de Allrisk Annulering wanneer:
 • je geen zin hebt in de vakantie;
 • je vindt dat het te veel regent of vervelend weer is;
 • de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
 • je vanuit het Calamiteitenfonds al recht op een uitkering hebt.

Ongevallen

Met deze dekking ben je verzekerd als je overlijdt, of blijvend invalide wordt, als gevolg van een ongeval tijdens de reis. Het overlijden of de blijvende invaliditeit moet een direct gevolg zijn van een ongeval en ook alleen daarvan het gevolg zijn.

Wat krijg je vergoed?
Klik hier voor het dekkingsoverzicht om te zien wat je maximaal krijgt vergoed. De genoemde bedragen zijn in euro's en gelden per verzekerde per reis.

skiën of snowboarden

Ga je skiën of snowboarden? Dan is het belangrijk om de extra risico's die je dan loopt mee te verzekeren. Met deze dekking ben je verzekerd tijdens het skiën en snowboarden.

Wat krijg je vergoed?
(Gehuurde) wintersportuitrusting
Je krijgt een vergoeding voor beschadiging, verlies of diefstal van wintersportartikelen. Dit geldt ook voor wanneer je deze artikelen in het buitenland hebt gehuurd.

Ongebruikte skipassen, skilessen en gehuurde skiuitrusting
Je krijgt een vergoeding voor de kosten van niet gebruikte skipassen, skilessen en gehuurde ski-uitrusting, als je hier, door een verzekerde gebeurtenis, geen gebruik van kunt maken.

Geneeskundige kosten, bagage en ongevallen
Je hebt recht op een vergoeding van eventuele geneeskundige kosten, bagageschade en ongevallen tijdens het skiën of snowboarden als je deze extra dekkingen hebt afgesloten en je hiervoor de premie hebt betaald.

Extra sportuitrusting

Deze dekking kun je afsluiten in aanvulling op de dekking bagage. Met deze dekking verzeker je je complete sportuitrusting. De sportuitrusting en toebehoren van de volgende sporten zijn verzekerd:
 • racket- en balsport
 • wintersport
 • wandel-, berg- en klimsport
 • duiksport
 • golfsport
 • ruitersport
 • vecht- en verdedigingsport
 • hand- en kruisboog
 • in-line-skate en skeeler
 • surf/zeilplank/kano/fiets
De sportuitrusting moet voor eigen gebruik:
 • zijn meegenomen;
 • tijdens de reis zijn gekocht; of
 • tijdens de geldigheidsduur van de verzekering vooruit- of nagestuurd zijn.

Wat krijg je vergoed?
Je krijgt voor extra sportuitrusting, per reis per verzekering, boven het verzekerd bedrag voor bagage maximaal € 2.500,- vergoed. Europeesche Verzekeringen vergoedt beschadiging, verlies of diefstal van sportuitrusting tot dit bedrag. Het betreft hier een extra vergoeding bovenop het bedrag dat je krijgt voor de bagagedekking. De Europeesche vergoedt ook beschadiging, verlies of diefstal van sportuitrusting die je in het buitenland hebt gehuurd.
Doorlopende Reisverzekering Optimaal afsluiten

Algemene Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De algemene voorwaarden van de Doorlopende Reisverzekering kun u hier downloaden.